IT poradenství a kurzy

Nabízím individuální výuku v oblasti informačních technologií. Zatím se zaměřuji na kancelářský balík LibreOffice, ale postupně v čase chci zde udělat kompletnější nabídku kurzů od kancelářských aplikací, grafiku, střih videí až po základy programování. Zatím jde o čistě individuální výuku 1 : 1 (klient : lektor), výhledově budou možné skupinky či kurzy.


Výuka IT probíhá obvykle v průběhu celého kalendářního roku v odpoledních hodinách obvykle v pondělí až čtvrtek. Ceny jsou nejlevnější v pondělí a ve středu od 15:00 h, úterý a čtvrtek mám dražší, ale bývá tam obvykle díky tomu více termínů volných. Výuka probíhá po 45minutových blocích se začátky vždy v celou hodinu. Výuka se platí předem převodem na účet. Kdo má zájem o delší výuku, platí si více 45minutových bloků (například dva bloky za sebou). Termíny lze rezervovat emailem či telefonicky. V případě včasného zrušení výuky poskytuji až 1/4 náhradních termínů. Blíže zde popíši podmínky výuky.

Distanční online výuka je dostupná pro klienty z celé ČR

Výuka probíhá již výhradně online po internetu. Díky tomu je přístupná lidem z celé ČR bez ohledu na jejich bydliště. Stačí mít dostatečně rychlý a spolehlivý internet a mít vhodné vybavení pro online komunikaci. Klíčový je kvalitní mikrofon. Počítejte se sdílením obrazovky plochy v rámci hovoru Skype. To, zda budete používat kameru (váš obraz) či nikoli, ponechávám na klientovi. Může probíhat videohovor či jen hlasový hovor. Sama si postupně zvykám na videohovory a rozhodnutí, zda kameru klient či já zapneme či nikoli, ponechávám na každém z nás.

Individuální IT poradenství

Nejčastěji se s klienty domlouváme na pravidelné průběžné výuce IT, která na sebe plynule navazuje. Pravidelné IT poradenství bývá v rozsahu alespoň 1× týdně, ideálně 2× týdně. Při práci s PC utíká čas jako voda, takže klientům doporučuji si rovnou rezervovat dva výukové bloky po 45 minutách za sebou, pokud na to mám časový prostor ve svém rozvrhu. Je možné, že výhledově budu pořádat nějaké souvislejší kurzy, ale zatím tomu tak není a zatím jde o čistě individuálně domluvené časové bloky.

Mám zkušenost, že obvykle jsou lidé po 45 či 90 minutách stejně unavení a zbytek času je téměř plýtvání energií lektora i klienta. Za mne je lepší si výuku rozvrhnout do pravidelných kratších časů, které nejsou tak dlouhé, než mít v jeden den nalejvárnu v kurzu x hodin v kuse za sebou. Souvislá dlouhá výuka je sice možná finančně pro lektora zajímavější, ale pro klienta i lektora hodně náročná. Takže za mne je lepší výuku mít raději krátce, stručně, pravidelně, s přestávkami mezi výukou a o to častěji. U individuální výuky si tento luxus můžeme navzájem dovolit.

Vyučovací hodina = 45 minut. Doporučuji výuku alespoň 2 × 45 minut týdně

S klienty individuálně domlouvám data, čas a délku IT poradenství. Výuku nabízím po 45minutových blocích se začátkem výuky vždy v celou hodinu. Jde o standardní vyučovací hodinu. Pokud má někdo zájem o delší výuku, tak se lze domluvit třeba na dvou blocích (dvou 45minutových hodinách), které budou probíhat za sebou s 15minutovou přestávkou mezi těmito bloky. Výuku o délce delší jak 2 × 45 minut denně nepovažuji za vhodnou. Obecně je lepší mít výuku častěji, než mít jedno dlouhé IT poradenství.

Mezi klienty a vyučovacími hodinami (45 min.) dělám vždy 15ti minutové přestávky. Přestávky jsou vyhrazeny pro přípravu na výuku a můj a váš krátký odpočinek. Někdy v rámci tohoto času datáhneme probíranou látku, nicméně výuka v jednom bloku obvykle netrvá déle jak 50 minut. Doporučuji být online a přihlášen na Skype již 5 minut před plánovaným začátkem výuky, ať můžeme pak začít včas. Vyhrazený čas 45 minut lze pak plně využít pro výuku.

Ačkoli doporučuji pravidelně IT poradenství alespoň 2× týdně, tak lze mít IT poradenství i jednorázově dle potřeby. Počítejte však s tím, že výuka se platí předem a objednávku je vhodné dát alespoň tři dny předem (ideálně týden předem), aby se stihla včas domluva termínů a platba.

Rezervace termínů

Rezervace termínů obvykle probíhá emailem či telefonicky. U klientů mladších 18 let se domlouvám obvykle s rodiči, u dospělých a firem přímo s nimi. Volné termíny jsou vidět na stránce rezervací, zelená políčka jsou volná. Většina klientů volí pravidelnou výuku v určitý den v týdnu, což doporučuji. Při pravidelné výuce máte termín předběžně rezervovaný, ale je zároveň pro vás víc zavazující. Pokud si nejste jisti, zda budete moci chodit opravdu pravidelně a spolehlivě, raději volte jednorázové domlouvání termínů dle potřeby. U pravidelné výuky očekávám opravdu pravidelnou výuku i svižnou domluvu termínů ze strany klientů. Pokud klient není schopen dodržovat pravidelnost, tak předběžné rezervace pro pravidelnou výuku předem nedržím.

Termíny IT poradenství domlouvám s klienty obvykle emailem. Domluvené a potvrzené termíny máte přehledně vypsány na dokladu (na zálohové a následně finální faktuře), kterou posílám emailem. Klient tak má přehled o termínech, výuce a financích. Výpis hovorů je vidět též ve Skype, případně ve výpisu telefonních hovorů.

U pravidelné výuky považuji za závazně rezervované oboustranně odsouhlasené a předem zaplacené termíny. Obvykle domlouváme a potvrzujeme s klientem nejbližší čtyři termíny IT poradenství, případně termíny na čtyři týdny předem, a ty se pak platí bezhotovostně najednou v sadě. Zbylé termíny pravidelné výuky předběžně klientovi držím, dokud tato dohoda oběma stranám vyhovuje.

Předběžnou rezervaci ještě neuhrazených termínů lze zrušit kdykoli, a to jak ze strany klienta, tak z mé strany! Takže např. když se vyskytne problém a klient pravidelnost nedodržuje nebo je u něho problém s odsouhlasováním či včasnou platbou termínů, tak pravidelný předběžně rezervovaný termín daného klienta obvykle uvolňuji a dávám k dispozici pro jiné klienty! Když se naopak klient rozhodne s pravidelnou výukou skončit, také to není u předběžně rezervovaných termínů problém, jen mi to prosím sdělte včas.

Pokud domluva termínů i platby probíhájí bezproblémů, tak obvykle bývá pravidelný termín stabilní po celý rok a obvykle nezvyšuji během roku danému klientovi ceny, pokud není velká inflace. Nicméně ke změně cen během roku může i tak dojít. Většinou ke větším změnám ceníku přistupuji v září či v lednu.

Bezhotovostní způsob platby formou předplatného

V současné době nabízím bezhotovnostní formu úhrady IT poradenství na můj účet, platební údaje zasílám formou faktury. Výuka by měla být zaplacena alespoň 24 h před plánovaným začátkem výuky (v případě úhrady na účet by měly být peníze již připsány na můj účet). Pokud by se úhrada nestihla včas, nemusí být rezervace platná. Pokud bývají u klienta problémy se včasnou úhradou, obvykle ruším s klientem spolupráci.

Podmínky čerpání náhradních termínů

V rámci předplatného jsou domluveny konkrétní termíny a časy, které jsou závazné a v případě nedodržení termínu ze strany klienta, může termín bez náhrady propadnout. Nicméně při splnění určitých podmínek dávám možnost čerpání náhradních termínů.

Předplatné se chová jako kurz, i když je třeba předplacena jen jedna lekce. Nerozlišuji zde důvod absence, zda jde o nemoc či o jiný důvod. Pokud je předplatné jednorázově zaplaceno na více termínů naráz, tak až 1/4 nově placených termínů uvedených na jednom dokladu, může klient přesunout či zrušit alespoň 24 h před začátkem výuky. Následně se ihned nebo ke konci předplatného domluvíme na náhradním termínu, který proběhne v nejbližší možné době (nejpozději však do dvou měsíců po rušeném termínu).

Jako náhradní termín u pravidelné výuky bývá obvykle volen následující ještě neplacený termín v pořadí. Případný cenový rozdíl zákazník doplácí (např. za jiné cenové pásmo či večerní výuku). Náhradní termíny náhradních termínů se již neposkytují. Když nebudete moci absolvovat výuku, dejte mi prosím vědět, ať už budete mít ode mne nárok na náhradní termín či nikoli. Omluva absence u termínů, které stejně už propadnou, sice nic na věci nezmění, ale jde o vzájemnou vstřícnost a slušnost. Děkuji.

Pokud by bylo rušeno více termínů než je výše uvedený limit nebo by byly rušeny termíny bez včasné omluvy, tak již bez náhrady propadají. Přesun výuky na pozdější termín u předplatného nad uvedenou toleranci 1/4 termínů neumožňuji, resp. považuji ho za zrušení domluveného termínu a objednání nového termínu. Po dohodě může zaplacený termín využít nějaký náhradník (např. váš příbuzný či váš spolupracovník).

Jinak mi nevadí mi, když se domluvíme na přesunu na dřívější termín a nebudu ho považovat za zrušení výuky. Takže pokud víte o budoucí absenci včas, můžete hodně s termíny hýbat. Nezaručuji však, že společný dřívější termín najdeme.

Pokud bych nemohla dodržet termín výuky já, výuka proběhne v nejbližším možném domluveném náhradním termínu, nebo mohu za zrušený termín vrátit peníze. Obvykle po dohodě domlouváme v těchto případech náhradní termín.

Přesné znění podmínek výuky najdete též uvedené přímo na zadní straně faktury. Prosím o jejich pečlivé přečtení.

Mé weby zaměřené na informatiku

Některé rady a články můžete najít na mém blogu itcek.cz či mých dalších blozích.