Výuka IT přes Skype

Pro online hlasovou komunikaci se klienty používám program Skype. Přes program Skype probíhá komunikace formou hlasového hovoru či videohovoru. Skype je komunikační program od společnosti Microsoft a je běžně používaný např. Českou televizí ve zpravodajství. Je možné ho naistalovat téměř do všech operačních systémů (Windows, Linux, Mac OS, Android, iPhone, Windows 10 Mobile) a komunikačních zařízení (tabletů, mobilů, PC, notebooků) a je zdarma. Skype je přímo součástí sady programů ve Windows 10.


Prosím klienty ke stažení a instalaci programu Skype na zařízení, které bude klient používat pro online výuku IT. Softwarové i hardwarové vybavení si klient zajišťuje sám na vlastní náklady. Pokud si s instalací a nastavením programu Skype nebudete vědět rady, tak se mohu pokusit vám poradit, ale samotná instalace a nastavení Skype bude na vás a na vaši odpovědnost. Do vašeho zařízení já nezasahuji.

Sdělte mi pak prosím vaše Skype jméno, abych si Vás mohla přidat do svých kontaktů. Případně mne sami přímo přes Skype kontaktujte ještě před zkušební hodinou. Mé Skype jméno je: jitka.vachtova, blíže viz kontakt. Skype nám umožní spolu hovořit, posílat si dokumenty, písemně si chatovat (povídat) a lze s ním sdílet obrazovku, což budeme potřebovat.

Komunikační program Skype

Skype je známý program pro online komunikaci. Jde o proprietární (uzavřený) software, který je zcela ZDARMA. Je nabízen společností Microsoft, která prodává i operační systém Windows a kancelářský balík Microsoft Office. Přes Skype lze vést hlasový hovor (podobně jako telefonem), nebo videohovor (audiovizuální hovor).

Zatím se klienty obvykle vedeme hlasový hovor (volbu nechávám na klientovi), ale vážně uvažuji o přechodu na videohovor. Skype používáme se klienty též pro psaní poznámek a posílání materiálů k výuce. Přes Skype dávám do chatu klientům odkazy na webovou tabuli, kterou aktuálně při výuce používáme. Přes Skype lze poslat klientům odkazy na materiály či soubory.

Jak lze používat Skype

Skype lze používat různými způsoby. Skype lze využívat s instalací i bez instalace, s registrací i bez registrace. K dispozici jsou celkově tyto možnosti:

  1. Plnohodnotná instalace Skype na zařízení se Skype registrací – používám se klienty. Je třeba si navzájem sdělit Skype kontakt. Podporována jsou téměř všechna zařízení (od mobilů, PC, tabletů atd.) s téměř všemi operačními systémy. Zde funguje sdílení obrazovky.
  2. Použití Online Skype webové aplikace web.skype.com se Skype registrací – já zatím nepoužívám, ale klienti by tuto volbu použít ke komunikaci se mnou mohli. Je třeba si sdělit navzájem Skype kontakt. Podporovány jsou webové prohlížeče: Microsoft Edge, Google Chrome, Safari a Opera. Je zapotřebí si otestovat, zda vám funguje sdílení obrazovky.
  3. Okamžitá schůzka (bez registrace a bez instalace) – zatím nepoužívám. Je nutno navzájem si sdělit příslušný odkaz na komunikaci (přes SMS či emailem). Z webových prohlížečů je podporován Microsoft Edge nebo Google Chrome.

Osobně doporučuji plnohodnotnou instalaci Skype na zařízení (tj. volbu 1.). Sama využívám se klienty zatím pouze tuto možnost. V následujícím textu popíši blíže výše vyjmenované možnosti, jak lze Skype používat. Bližší informace hledejte přímo na webu Skype, případně si je sami ještě před první výukou ozkoušejte. Návody k instalaci a k používání Skype najdete též na webu YouTube.

1. Instalace Skype na vaše zařízení (s registrací, s instalací) – doporučuji!

Já sama za sebe doporučuji Skype nainstalovat do zařízení jako program. Pro tuto volbu je třeba program Skype stáhnout a nainstalovat. Pro tuto volbu je zapotřebí krátká registrace, ve které si nastavíte své jméno, heslo a email, případně další údaje. Registrace není příliš dlouhá. Registrace může být navázána na Váš účet Microsoft, ale může být provedena zcela nezávisle.

Skype lze nainstalovat téměř na jakékoli zařízení s téměř jakýmkoli operačním systémem. To je jeho značná výhoda. Není omezen na platformu a je zcela ZDARMA. Skype si můžete nainstalovat na stolní počítač či notebook, na tablet se samostatným operačním systémem či na mobil. Skype pro počítač či na notebook je dostupný pro Windows, Mac OS X a Linux. Skype pro mobil je dostupný pro Android, iPhone a Windows 10 Mobile. Skype pro tablet je k dispozici pro iPad, tablety s Androidem, Windows a zařízení Kindle Fire HD.

Skype pak pouštíte jako program, máte tam k dispozici předchozí konverzace a zaslané materiály. Součástí programu Skype je i zkušební fiktivní hlasový hovor Call the Skype: Echo / Sound Test Service , který doporučuji využít pro ozkoušení správného nastavení Skype. Skype nainstalujte na zařízení, ve kterém dosáhnete nejlepší kvality zvuku, tedy s kvalitním mikrofonem a reproduktory. Pokud máte grafický tablet, který budete používat při výuce, tak Skype nainstalujte určitě i do tohoto tabletu, můžeme ho využívat i pro chat a předávání odkazů URL na webovou tabuli skrz Skype. Skype můžete mít nainstalovaný na více zařízení zároveň a pro hlasový hovor využívat Skype na zařízení, kde dosáhnete nejlepší kvality hovoru.

2. Online Skype (s registrací, bez instalace)

Pokud máte Skype registraci, nicméně nemáte aktuálně Skype program nainstalovaný přímo na použitém nařízení, tak můžete použít webovou aplikaci Online Skype, která umožňuje používání plnohodnotné funkční aplikace Skype přímo přes webový prohlížeč. Nemusíte tedy nic instalovat. Online aplikace Skype funguje po přihlášení přímo na webu web.skype.com a měla by být šifrována end-to-end. Do Online Skype se přihlašujete svým uživatelským jménem a heslem. Podporovaný je webový prohlížeč Microsoft Edge, Google Chrome, Safari a Opera. Je zapotřebí si otestovat, zda vám funguje sdílení obrazovky.

3. Okamžitá schůzka (bez registrace, bez instalace)

Skype hovor lze vést i bez registrace a instalace, a to přímo přes webový prohlížeč pomocí sdíleného odkazu. Microsoft této volbě říká Okamžitá schůzka. Použití Skype přes Okamžitou schůzku zatím nemám ozkoušenu. Okamžitou schůzku pouvažuji za vhodnou spíše pro jednorázové použití pro sdílení vidohovoru mezi více osobami, pokud mezi těmito osobami jsou i lidé, kteří nemají Skype nainstalovaný nebo nemají vytvořenu Skype registaci.

Hlavní výhodou Okamžité schůzky je bezprostřední a jednoduché hromadné použití (např. pro hromadné online kurzy). Komunikace probíhá přes sdílený odkaz přes webový prohlížeč (doporučený je Microsoft Edge nebo Google Chrome). Nevýhodu vidím v tom, že videohovor může sdílet kdokoli, kdo se dozví příslušný odkaz na schůzku, proto zde není příliš zajištěno soukromí zúčastněných stran. Pokud používáte jiný prohlížeč než deklarovaný, nemusí být zajištěna plná funkčnost. Historie chatu pravděpodobně zůstává trvale na webu k dispozici komukoliv kdo zná či uhádne příslušný odkaz na konverzaci. Nicméně Skype přidal možnost zamknutí či odemknutí schůzky, takže tímto lze zabránit vstupu nechtěných osob do konverzace.

Okamžitou schůzku bych brala spíše jako „nouzovku“ v případě že nemáte ještě Skype registraci či nemáte ještě nainstalovaný Skype na vašem zařízení. Vidím ji vhodnou pro první výukovou hodinu, pokud si nechcete ihned instalovat Skype na zařízení. Jinak okamžitou schůzku lze využívat i v kombinaci s nainstalovanou aplikací Skype na zařízení (otevírá se pak aplikace Skype) místo webového prohlížeče.

Kdyby z jakéhokoli důvodu nám Skype selhal či blbnul, lze nouzově hlasovou komunikaci nahradit klasickým telefonním hovorem. Mám neomezený tarif, takže mohu klientovi zavolat na mobil a přes hlasitý odposlech může probíhat hovor. Nicméně i v tomto případě je další výbava v podobě PC či notebooku a funkčního internetového připojení nutná pro komunikaci. Mít samotný mobil pro výuku nestačí.

Zde je případně můj článek k dalším komunikátorům.

Skype + webkamera či mikrofon

Skype je třeba využívat na zařízení, které má k dispozici reproduktory a mikrofon, případně pro videohovory též kameru. Webkamera může snímat obraz i zvuk (mívá zabudovaný mikrofon). Notebooky, tablety i mobil mívají reproduktory, mikrofon i kameru již zabudované a dobře funkční. Pokud budete využívat Skype na počítači, tak je nutné mít extra připojeny reproduktory a videokameru. Případně lze mikrofon koupit zvlášť (samostatný mikrofon je třeba ozkoušet, hodně jich je nekvalitních a zcela nepoužitelných). Pokud byste kupovali samostatný mikrofon, tak je třeba koupit opravdu kvalitní z dražší cenové kategorie.

Pro psaní na sdílenou internetovou tabuli, kterou občas používám, lze používat místo tužky či myši tablet se stylusem. Není to nutná výbava, ale když ji budete mít, tak to může být přínosné. Jsou různé druhy tabletů, takže je třeba postup podřídit tomu, pro jaký tablet se rozhodnete a také vaší další výbavě. Psaní poznámek bude probíhat přes sdílenou webovou tabuli (což je to internetová stránka) a odkaz na ní klientům posílám právě přes Skype (ve formě adresy webové stránky, tzv. URL). Aby se vám tento odkaz snadno otevíral a vy jste s ním mohli ihned začít pracovat, tak je vhodné mít Skype nainstalovaný na stejném zařízení, na kterém budete používat tablet či přímo v tabletu. Pak tyto odkazy na webovou tabuli snadno otevřete pouhým rozkliknutím v konverzaci Skype. Nicméně není bezpodmínečně nutné používat Skype na stejném zařízení, jako je tablet. Pokud budete mít Skype nainstalován na jiném zařízení než je samotný tablet, tak si budete muset vyřešit otevírání (předání) odkazů z konverzace Skype do druhého zařízení s tabletem, kde Skype nemáte. Lze to zařídit přes internet (např. přes Google drive soubory) či ručním opsáním URL adresy tabule, ale je to pak značně nepohodlné.

Zvolenou kombinaci je třeba si ozkoušet, protože též záleží na kvalitě webkamery, mikrofonu, reproduktorů. Někdy Skype přes mobil bývá z hlediska zvuku nejčistší a komunikace nejvíce spolehlivá. Mobily mají hlasovou komunikaci dobře vyřešenu a video přímo nepotřebujeme. Pokud Skype hovor uslyšíte nejlépe na mobilu, tak mějte klidně Skype na mobilu a pro práci s programy můžete použít zcela nezávisle notebook či PC s tabletem, které budou fungovat naprosto samostatně. Nicméně, pokud vám dobře bude fungovat varianta „vše v jednom“, tak to je to nejlepší řešení, protože veškeré odkazy či materiály, které vám dám do konverzace Skype, můžete rychle otevřít a začít ihned používat s PC a případně s tabletem a webovou tabulí.

Citlivost a nastavení mikrofonu je dobré ozkoušet přes testovací hovor Skype Call the Skype: Echo / Sound Test Service . Každý mikrofon se chová dosti jinak, v lepších případech lze trochu nastavit. Je důležité, aby ve vaší místnosti byl klid. Zavřete proto prosím před výukou okna, dveře, zamezte tomu, aby při výuce někdo další vyrušoval, mluvil, měl puštěnou TV, rádio apod. Jakýkoli postranní hovor, mytí nádobí, štrachání, šustění, bouchání, chrápání a podobně může být slyšet a velice narušuje výuku a soustředění při výuce. Skype funguje dobře jako jednosměrka, ve které je upřednostněn přenos toho, kdo zrovna mluví (resp. vyrábí hluk) a druhý účastník hovoru je automaticky značně umlčen (ztišen). Když nějaký hluk bude stále na pozadí, může se snadno stát, že hovor bude trhaný, nebudete mne slyšet, protože si Skype bude myslet, že mluvíte vy (vyrábíte hluk) a já pořád budu slyšet nějaké okolní zvuky, které budu mít tendenci překřikovat. Proto zajistěte pro výuku klid, jakýkoli okolní hluk velice ruší. Každý mikrofon je jinak nastaven a já si zvuk hodně zesiluji, protože potřebuji, abych vás dobře slyšela. Když je ticho v místnosti, nebývá s komunikací problém. Proto prosím zajistěte, aby v místnosti nebyly žádné okolní hluky a byl slyšet pouze váš hlas, nic víc. Teď máte výuku vy a všechny ostatní vyžeňte nebo ať jsou zcela zticha jak myšky ;-).